Покана публикуване

Списание „Право, Политика, Администрация“ приема  за публикуване статии, научни съобщения, рецензии на книги,  прегледи на събития от научния живот и др.

Авторите могат да изпращат свои текстове, съобразявайки се  с инструкциите в раздела „За авторите“ на сайта на списанието.

Крайните срокове за предлагане на ръкописи за публикуване в  отделните броеве са:

1 февруари – за брой 1 (м. март); 1 април – за брой 2 (м. юни), 1 юли – за брой 3 (м. септември) и 1 октомври – за брой 4 (м. декември).

Ръкописите  се изпращат на адрес:  chankova@law.swu.bg или lpajournal@abv.bg

Всеки автор ще получи до 1 месец отговор за готовността на ръкописа му за публикуване.