Информация:


Конференция на  тема „Професията медиатор“- 7 юли 2020г., София.  Повече  информация скоро.

 


Сп. „Право, политика,  администрация“ подготвя  специален брой, посветен  на  медиацията и възстановителното правосъдие, който  ще  бъде публикуван през м. септември 2017. Приемат  се  статии, научни съобщения, рецензии  и др.,  свързани с темата.

 


На 18  ноември 2016г.  в  УК  6  на  Правно-историческия  факултет  на  ЮЗУ   „Н.  Рилски“  ще  се проведе  заключителната  научна сесия  „Правата на  човека и сигурността в съвременния  свят“  по  Проект  по  Наредба  №  3  „Високоспециализирани  научни  изследвания  в  актуални  направления на   защитата на  правата на   човека“.


НА19.06.2014. СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ.


НАУЧНА СЕСИЯ НА ТЕМА: „ПРАВОТО НА НЕДИСКРИМИНАЦИЯ – ЧАСТНОПРАВНИ И ПУБЛИЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ“


НА 24 АПРИЛ 2014 ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ НА ТЕМА: “СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПРЕЗ 21 ВЕК“