Категория: Право

Електронното списание “Право, Политика, Администрация“, издавано от Катедра „Публичноправни науки“ на Правно-историческия факултет, е включено в Европейската референтна система за индексиране на научни списания от областта на хуманитаристиката и социалните науки ЕРИХ ПЛЮС. Това е признание на усилията на редакционната …

Електронното списание “Право, Политика, Администрация“ е включено в европейската референтна система за индексиране на научни списания ЕРИХ ПЛЮС! Read More »

Чувстваме се по-уверени и имаме още по-смели планове! Проф.  Д. Чанкова

Успех на всички бъдещи и настоящи автори и читатели на списанието!

Добре дошли в нашия сайт!

„ПРАВОТО НА НЕДИСКРИМИНАЦИЯ – ЧАСТНОПРАВНИ И ПУБЛИЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ“ Под патронажа на г-жа Катя Бельова – председател на Окръжен съд Благоевград Уважаеми колеги ‐ преподаватели, докторанти и студенти, Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в НАУЧНА СЕСИЯ, организирана от катедра …

НАУЧНА СЕСИЯ НА ТЕМА: Read More »

Добре дошли в нашия сайт!