Покана за публикуване

Списание „Право, Политика, Администрация“ приема  за публикуване статии, научни съобщения, рецензии на книги,  прегледи на събития от научния живот и др.

Авторите могат да изпращат свои текстове, съобразявайки се  с инструкциите в раздела „За авторите“ на сайта на списанието.

Крайните срокове за предлагане на ръкописи за публикуване в  отделните броеве са:

1 февруари – за брой 1; 1 април за брой 2, 1 юли за  брой 3 и 1 октомври за брой 4.

Ръкописите  се изпращат на адрес:  chankova@law.swu.bg или lpajournal@abv.bg

Всеки автор ще получи до 1 месец отговор за готовността на ръкописа му за публикуване.

Top