Индексиране

Списанието “Право, Политика, Администрация“ е индексирано  в  европейската референтна система за индексиране на научни списания ЕРИХ ПЛЮС.

Списанието  е  включено и  в списъка на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в бази данни с научна информация, публикуван в рубриката „За учените“ на сайта на Националния център  за информация  и документация.

В процес на индексиране е към EBSCO и др.