Индексиране

Списанието “Право, Политика, Администрация“ е индексирано  в  европейската референтна система за индексиране на научни списания ЕРИХ ПЛЮС.

В процес на индексиране е към EBSCO и др.